وبلاگ اطلاع رسانی گروه کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
جلسه کمیته درمان با معاونت درمان دانشگاه

جلسه کمیته درمان با معاونت درمان دانشگاه

  توضیحات اقای طوی بیگی رئیس کمیته در مورد عملکرد یکساله گروه های کارشناسی

   و اهداف آینده  کانون مرکزی

  توضیحات آقای دکتر نوروزی ؛ آقای دکتر عزیزی و آقای صفری در مورد

     عملکرد گروه های وابسته

جلسه کمیته درمان دانشگاه با معاونت محترم درمان روز چهارشنبه مورخه 24/7/87 در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید .

در ابتدای جلسه آقای طوی بیگی رئیس کمیته ؛ انتصاب جناب اقای دکتر صادق پور به عنوان معاون جدید درمان را خدمت ایشان وهمکاران معاونت درمان تبریک گفته و توضیحات مبسوطی از عملکرد یکساله گروه های کارشناسی دانشگاه و کانون مرکزی گروه های کارشناسی ارائه کردند .

در ادامه جلسه جناب آقای دکترعزیزی رئیس گروه کارشناسی نظارت برامور درمان و بیماستان ها ؛ جناب آقای دکتر نوروزی رئیس گروه کارشناسی علوم آزمایشگاهی و جناب آقای صفری رئیس گروه کارشناسی مدیریت پرستاری توضیحاتی را در مورد عملکرد گروهای وابسته ارائه کردند .

در انتها ؛ حاضرین در جلسه به کمیته درمان به عنوان بازوی موثر و تخصصی  معاونت درمان در جهت پیشبرد اهداف معاونت درمان تاکیید کرده و مقررگردید که جاسات مشترک بین کمیته درمان و حوزه معاونت درمان به صورت حداقل هر ماه یکبار برگزارگردد.

روابط عمومی گروه  


پيام هاي ديگران () | دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٧ - گروه كارشناسي راديولوژي د.ع.تبريز |لینک به نوشته