وبلاگ اطلاع رسانی گروه کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحه نخست   ::   آرشیو  ::   تماس با من   
 
مراسم روز راديولوژي

جلسه هماهنگي روز راديولوژي در محل گروه با شركت مسئولين واحدها و اعضائ انجمن راديولوژي
و اعضائ گروه كارشناسي تشكيل گرديد در ا ين جلسه متن دعوت نامه ها و فرم ثبت نام تاييد وايست مدعوين تنظيم  و از طريق دبيرخانه ستاد به كليه واحدها " مراكز و بيمارستانها از طريق فاكس ارسال گرديد .
همكاران محترم در بيمارستان ها و مراكز ميتوانند از دبيرخانه واحد مربوطه فرم ثبت نام را دريافت نمايند .
اين فرم بعد از تكميل پرتوكاران محترم در روز همايش ودر بدو ورود به جلسه به مسئولين همايش تحويل داده خواهد شد . گواهي شركت در همايش فقط بنام افراد شركت كننده و از روي فرم ثبت نام صادر خواهد شد.
دعوت نامه فقط براي مهمانان همايش ارسال شده است. براي همكاران پرتو كار كه صاحبان اصلي همايش هستند ودر وا قع ميزبان همايش هستند دعوت نامه كتبي ارسال نشده و همه پرتوكاران شاغل در مركز دانشگاهي و غير دانشگاهي ومراكز خصوصي ودانشجويان راديولوژي فقط با تكميل
فرم ثبت نام ميتوانند در همايش شركت فرمايند.


پيام هاي ديگران () | دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦ - گروه كارشناسي راديولوژي د.ع.تبريز |لینک به نوشته